Βραβεία
Δημιουργούμε το βίντεο των δικών σας στιγμών συνθέτοντας την ατμόσφαιρα και
τα συναισθήματα, κρατώντας τα αναλλοίωτα στο χρόνο.

Shapenlight Awards 2018, Best of Greece

Wedding Photo / Βάπτιση

Shapenlight Awards 2018, Best of Greece

Wedding Photo / Βάπτιση

Shapenlight Awards 2018, Best of Greece

Wedding Photo / Βάπτιση